ING. MARTIN FURDEK SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽIARNEJ OCHRANY ŽILINA A OKOLIE

KONTAKT
VOLAJTE: +421 949 206 433

ČÍM SA ZAOBERÁM

Poskytujem služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany (BOZP a PO) vrátane špecialistu požiarnej ochrany a koordinátora BOZP. Taktiež vykonávam a zaisťujem školenia zamestnancov a vedúcich pracovníkov.

Mojim cieľom je poskytnúť svojim klientom čo najrozsiahlejší servis v oblastiach BOZP, PO.

Kladiem dôraz na praktickosť, jednoduchosť a efektivitu tak, aby sa tieto oblasti stali prirodzenou súčasťou vašich pracovných procesov a nevytvárali žiadne zbytočné administratívne úkony.

Rozsah služieb vždy prispôsobím Vaším požiadavkám, a to buď formou zmluvnej spolupráce, alebo úkolového respektíve čiastkového riešenia Vašich požiadaviek.

VŠETKY SLUŽBY

5 ARGUMENTOV PREČO SO MNOU SPOLUPRACOVAŤ

  • Mám skúsenosti a prax v oblasti BOZP, PO
  • Orientujem sa na potreby zákazníka - Vaša spokojnosť je môj cieľ
  • Stálych zákazníkov si vážim
  • Komunikujem aj v anglickom jazyku
  • Práca v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany ma baví

HĽADÁTE KVALITNÉ A RÝCHLE SLUŽBY V OBLASTI BOZP A PO?